Parcul National Retezat - InfoGhidRomania.com

Search
Go to content

Main menu:

Parcul National Retezat

ROMANIA > Locuri Romania

Parcul Național Retezat s-a înființat în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca și Emil Racoviță.
În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a Biosferei din anul 1979.

Parcul National Retezat

Prin constituirea Parcului Național Retezat se urmărește protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic și peisagistic.

Parcul Național Retezat – rezervație a Biosferei se află în partea de vest a Carpaților Meridionali, cuprinzând o suprafață de 38.138 ha din Masivul Retezat-Godeanu.
În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m și peste 80 de lacuri glaciare, între care Lacul Bucura, care este cel mai mare lac glaciar din țară.

Parcul National Retezat

Parcul este renumit pentru diversitatea floristică și faunistică, adăpostind aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 specii de reptile, 5 specii amfibieni. În rezervație se întâlnesc plante ocrotite de lege : garofița, floarea-de-colț, smirdarul, ghințura galbenă, zâmbrul etc. Dintre animale se bucură de o atenție deosebita capra neagră, ursul, râsul, cerbul, căpriorii, mistrețul etc., iar ca păsări, cocoșul-de-munte, ciocănitoarea neagră etc.

Începând din anul 1999, Parcul Național Retezat are administrație proprie; din luna septembrie 2004 Parcul Național Retezat a devenit membru al fundației PAN Parks, iar din anul 2007 este protejat ca propunere de sit pentru rețeaua ecologică europeană Natura 2000, în vederea conservării habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice de interes comunitar. Retezatul este cel mai complex masiv montan din toate sectoarele geografice ale Carpaților românești.

Parcul National Retezat

Originalitatea sa constă în existența unor spectaculoase creste alpine care depășesc 2000 de m înălțime și un relief sculptural, în care s-au imprimat urmele a două mari glaciații (Riss și Würm), făcându-se remarcată existența unei puternice modelări climatice, sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul Șes, Gornovița).    sursa: wikipedia.org

Harta Parcul National Retezat - Google map
 
 
Back to content | Back to main menu